Over ons     Nieuws    Burgerbank     Belastingen     Contact

EerlijkGeld - Burgerbank en belastingen

Over Ons

Algmeen

Verander de wereld, begin met het invoeren van een eerlijk geldsysteem. Huidig geldsysteem dient primair de belangen van private banken grote (financiële) organisaties en de rijkste 1% van de bevolking. EerlijkGeld wil dat er een Burgerbank (Rabobank 2.0) komt die er voor zorgt dat het geldstelsel dienstbaar wordt aan iedereen. En dat aanvullend een eerlijker en eenvoudiger belastingsysteem wordt ingevoerd. Met name door gebruik van elektronisch geld wordt dit mogelijk.


Deze site bevat een samenvatting van het rapport ‘Naar een dienstbaar financieel stelsel voor iedereen’. In 2017 is dit rapport  met de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR) besproken. In 2018 gaat de WRR een advies aan de regering uitbrengen hoe het financiële stelsel verbetert kan worden.


De belangrijkste punten die in dit rapport worden besproken zijn de problemen die de financiële crisis in 2008 hebben veroorzaakt, wat de oplossingen voor deze problemen zijn en wat het voordeel is wat met deze oplossingen behaald kan worden. De oplossingen kunnen los van elkaar en gecombineerd worden toegepast. Het gecombineerd toepassen van de oplossingen levert het meeste voordeel op. Hiermee kan ook het probleem van extreme scheefgroei tussen arm en rijk worden aangepakt. Kort samengevat komt dit neer op de volgende punten.


Probleem

Private banken en rijkste 1% van de bevolking teveel macht en eigenbelang

Structureel veel te hoge rente

Structureel teveel (speculatieve) misbruik van het geldsysteem


Oplossing

Invoeren Coöperatieve Burger Bank

Invoeren (wettelijk) norm voor eerlijke rente

Beperken misbruik (verbeteren leen- en huurnormen, invoeren grondwinst- en transactiebelasting etc.)


Voordeel

Afhankelijkheid van private banken en rijkste 1% van de bevolking wordt hiermee tot minimum beperkt

Besparen van € 38+ miljard per jaar op overbodige rentekosten

Eenmalig ongeveer 5% extra economische groei voor de reële economie en 400.000 extra banen

Woonkosten gemiddeld ongeveer halveren

Op lokaal en landelijk niveau geldcreatie zonder schuld en oplossen van de (staats)schuld mogelijk


Voor het invoeren van een eerlijk geldsysteem zijn naast aanpassen van het monetaire systeem ook belangrijke wijzigingen bij het belastingsysteem nodig waarmee ook het belastingsysteem eerlijker en eenvoudiger wordt gemaakt.
Team

De initiatiefnemers voor EerlijkGeld zijn:


H. v. Steenbergen                      M. Cornielje
Informatie

Flyer EerlijkGeld

Brochure EerlijkGeld

Presentatie EerlijkGeld

Naar een dienstbaar financieel stelsel voor iedereen